Nieuws

Noodfonds Energie Armoede

Noodfonds Energie Armoede

Duidelijke boodschap raad De Wolden met noodfonds energie-armoede

“Richt ter ondersteuning van energie-armoede een noodfonds op voor onze inwoners, verenigingen en dorpshuizen.” Als eerste spreker bij de behandeling van de begroting vroeg Petra Haanstra namens Gemeentebelangen De Wolden aandacht voor het oprichten van zo’n noodfonds.
Wat bleek, de fractie Gemeentebelangen was niet de enige. Ook de fracties van CDA, VVD, PvdA en CU vroegen in moties, op verschillende wijze, aandacht voor het probleem van energie-armoede.

Verder lezen

Amendement vrijliggend fietspad Linderweg erin gefietst!

Amendement vrijliggend fietspad Linderweg erin gefietst!

Een vrijliggend fietspad Linderweg tot aan de bebouwde kom van Linde. In de raadsvergadering van donderdag 27 oktober is namens Gemeentebelangen De Wolden een amendement ingebracht die oproept, na de fietsbrug over de N48, voor de laatste 190 meter tot aan het kombord van Linde alle mogelijkheden in te zetten op om het oorspronkelijke uitgangspunt, een vrijliggend fietspad, te realiseren.
Unaniem is door de raad het amendement aangenomen waarmee het college aan de slag kan in plaats van verplaatsen van het kombord nu alle mogelijkheden, eventueel zelfs onteigenen, inzetten.

Verder lezen

Motie over onevenwichtige aanpak stikstofprobleem

Motie over onevenwichtige aanpak stikstofprobleem

Op initiatief van Gemeentebelangen De Wolden is samen met de fracties van CDA, PvdA en VVD een motie vreemd aan de orde van de vergadering ingediend.

Een motie waarin met name de onevenwichtige aanpak van de stikstofproblematiek als zorgwekkend wordt gezien voor de leefbaarheid in een plattelandsgemeente als De Wolden.
Opgeroepen wordt om onmiddelijk te stoppen met het Natuurnetwerk Nederland als onderdeel van de plannen van het kabinet, zoals vrijdag 10 juni 2022 gepubliceerd in de startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied. Juist dit zorgt dat er een groot nadeel ontstaat voor Drenthe én voor De Wolden als het gaat om het voortbestaan van agrarische bedrijven. Ga doen waar Nederland goed in is, innovatieve en kennisintensieve landbouw. Door de plannen van het kabinet dreigt dit verloren te gaan.

Verder lezen

Agenda

20 December

Openbare fractievergadering december

De laatste openbare fractievergadering van dit jaar, 2022, zal plaats vinden op dinsdag 20 december. De bijeenkomst wordt vanaf 20.00 uur gehouden in ons vertrouwde dorpshuis 't Markehuus te Veeningen.

Mocht u niet fysiek aanwezig kunnen zijn maar digitaal aan willen sluiten neem even contact op via info@gbdewolden.nl. Wij zenden we u dan de  benodigde link toe. 

Naast de onderwerpen voor de komende raadsvergadering van donderdag 22 december komt er meestal nog van alles op tafel. Geinteresseerd of heeft u iets wat u via korte lijntjes met "de politiek", raadsleden en/of wethouders wil delen, doe mee! 


Meer agendapuntenHelp ons!


Het runnen van een politieke partij kost een hoop geld en tijd. Dit kunnen wij helaas niet zonder leden, donaties en hulp. Help mee onze prachtige gemeente beter te maken!

Word lid DoneerContact?


Heeft u een vraag of opmerking? Wij zijn altijd bereikbaar via whatsapp en email.

Whatsapp:
06 833 06 050