Martermeldpunt De Wolden - Melding, klik hier

(Er opent dan een e-mailbericht waarin u de gegevens kunt  invullen en aan de gemeente De Wolden kunt versturen.)

Poll

Momenteel is er geen poll


Openbare fractievergadering

Onze volgende openbare fractievergadering is op dinsdag 7 oktober in ’t Markehuus te Veeningen, aanvang 20:00 uur.

Sport uitgespeeld?

Door Gemeentebelangen De Wolden, 18-8-2014

Sport speelt in de gemeente De Wolden een grote rol. Denk maar aan de vele clubs en verenigingen, de leden, vrijwilligers en de hoge kwaliteit van de accommodaties. Met verbazing heeft de fractie van Gemeentebelangen De Wolden dan ook vernomen dat met de Wet markt en overheid die per 1 juli is ingegaan het voortbestaan van deze sportverenigingen door een flinke toename van de kosten op de tocht kan komen te staan.

Sport wordt gezien als een economische activiteit omdat er ook commerciële aanbieders van sportactiviteiten zijn. Met de Wet markt en overheid moeten goederen en diensten namelijk minimaal tegen de kostprijs worden aangeboden. De gemeente ondersteund met subsidies de sportverenigingen en de sportaccommodaties door deze onder de kostprijs beschikbaar te stellen. Als verenigingen de complete kostprijs zullen moeten gaan betalen stijgen deze kosten enorm, met als gevolg dat ook de contributies explosief zullen stijgen. Beleid wat is ingezet om zoveel mogelijk mensen aan het sporten te krijgen zal hierdoor teniet worden gedaan. 

Als fractie van Gemeentebelangen De Wolden hebben wij sport hoog in het vaandel staan en maken ons dan ook ernstige zorgen over de consequenties van de Wet markt en overheid. Reden voor ons om hier aan het college vragen over te stellen. Waarom waren wij als fractie van Gemeentebelangen en als raad niet op de hoogte van de Wet en zijn consequenties? Kan eventueel met een raadsbesluit waarin sport als algemeen belang wordt bestempeld de forse kostenstijgingen nog voorkomen worden? Kortom belangrijke vragen zodat de sport waar de komende periode toch al veranderingen plaats vinden gewoon door kan spelen.

Naast sport zou de wet ook consequenties hebben voor andere sectoren die vallen onder het bereik van deze wet zoals bijvoorbeeld cultuur. Hebben ook zij te maken met dermate toenemende kosten dat er deuren gesloten moeten worden? In het kader van een vitaal platteland krijgen ook deze onderdelen de aandacht van Gemeentebelangen De Wolden die nodig is om het leefklimaat en de inwoners van de gemeente De Wolden gezond te houden en om te voorkomen dat onze sportclubs uitgespeeld raken.

Recent nieuws

Sport uitgespeeld?
Door Gemeentebelangen De Wolden, 18-8-2014

Raadsvergadering 26 juni 2014
Door Gemeente De Wolden, 26-6-2014

Impressie installatie nieuwe raad, college en vice-voorzitter - 24 april 2014
Door Gemeentebelangen De Wolden, 24-4-2014

College De Wolden presenteert collegeprogramma ‘Dichtbij & Vitaal – op eigen kracht’
Door Gemeente De Wolden, 17-4-2014

Van't Zand nu wethouder
Door Meppeler Courant, 11-4-2014

alle nieuwsberichten

Deel deze pagina op:


Aankomende evenementen

24-09-2014 - 08:00 Excursie Recreatieschap Drenthe
Diever
02-10-2014 - 19:00 Raadswerkgroep Sociaal Domein
02-10-2014 - 20:30 Interne raadsbijeenkomst
Onderwerp: De toelichting op de begroting van 2015.
07-10-2014 - 16:45 Kennissessie gemeenten en zorg & welzijn noord Nederland
Locatie: Stichting De Trans, Rolde.
naar agenda