Openbare fractievergadering

De eerstvolgende openbare fractievergadering is op dinsdag 9 december om 20 uur in 't Markehuus in Veeningen.

Poll

Momenteel is er geen poll


Gemeentebelangen heeft ervoor gezorgd dat er eerder meer geld beschikbaar komt voor de dorpsvisies!

Eerder meer geld beschikbaar voor dorpsvisies

Door Gemeentebelangen De Wolden, 7-11-2014

Amendement van Gemeentebelangen met brede steun aangenomen.

Lees ook de artikelen van Peter Nefkens - Artizzl Media over de begrotingsbehandeling:

Woensdag 5 november 2014 - De Algemene Beschouwingen van Gemeentebelangen en VVD
Vrijdag 7 november 2014 - De inbreng van de niet-coalitiefracties in het debat

De inbreng van Gemeentebelangen:

Tijdens de begrotingsvergadering op 6 november heeft de fractie van Gemeentebelangen een amendement (wijziging) op de begroting ingediend, waardoor er in 2015 niet €.250.000 maar €.500.000 beschikbaar is voor overheidsparticipatie (bijv. uitvoering van de dorpsvisies).

Door het voorstel, dat werd aangenomen met steun van VVD, D66 en GroenLinks, wordt €.250.000 die pas in 2018 beschikbaar zou komen, al in 2015 ingezet. De fractie van Gemeentebelangen heeft de volgende motivatie voor het amendement:

"Het eerste jaar van deze collegeperiode is straks voorbij gegaan zonder dat er aanspraak is gemaakt op de 1 miljoen euro die beschikbaar is gesteld voor de uitvoering van de dorpsvisies. Veel dorpen staan echter te trappelen om met hun plannen aan de slag te gaan. Een logisch gevolg hiervan zou zijn dat juist het eerste jaar veel aanvragen zullen komen om gebruik te maken van dit budget. Daarom stellen wij voor dat het budget voor 2018 alvast beschikbaar komt in 2015."

Gemeentebelangen heeft verder voorstellen ingediend om:

  • Een voorziening te treffen om te voorkomen dat de rioolheffing jaarlijks teveel fluctueert.
  • Alle regelingen voor mensen met een laag inkomen overzichtelijk gemaakt worden.
  • Er geen borden met de gemeentenaam en het gemeentewapen langs doorgaande wegen komen.

Alle door Gemeentebelangen ingediende voorstellen zijn door de raad aangenomen.

Onderstaand onze algemene beschouwingen en moties en amendementen:

Algemene Beschouwingen

Amendement: Meer geld voor dorpsvisies

Motie: Voorziening rioolheffing

Motie: Overzicht regelingen minimabeleid

Amendement: Geen borden met naam en wapen op gemeentegrens


 

Onze fractievoorzitter, Douwe Oosterveen, was onlangs Raadslid van de week bij de raadledenvereniging Raadslid.Nu.

Donderdag, 18 september 2014

Woensdagavond 17 september jl. mocht Reestmond de raadsleden verwelkomen die afgelopen maart tijdens de gemeenteraadsverkiezing verkozen zijn. Een aantal raadsleden van de gemeenten Meppel, Staphorst, Westerveld en De Wolden kenden Reestmond al. Zij weten dat Reestmond zich elke dag sterk maakt voor het creëren van arbeidsmogelijkheden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar voor een groot aantal raadsleden was het de eerste kennismaking met Reestmond als leer- werkbedrijf.

Om een goede indruk te geven van wat Reestmond allemaal kan en doet waren de werktijden voor woensdag 17 september dusdanig aangepast dat tijdens de rondleiding Reestmond volledig in bedrijf was.

Na de presentaties, van o.a. de algemeen directeur Gert Veld, startte het bezoek aan de diverse afdelingen van Reestmond. Tijdens de rondleiding was er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de medewerk(st)ers. Daar werd veelvuldig gebruik van gemaakt.

De reacties van de raadsleden na de rondleiding waren zeer positief en divers. Sommigen meldden dat ze niet verwacht hadden dat bij Reestmond zoveel verschillende projecten en activiteiten uitgevoerd worden. Anderen waren met name onder de indruk van het Test- Trainings- en Participatiecentrum. En allen waren verrast over de mogelijkheden die Reestmond biedt in de uitvoering van de Participatiewet. Die gaat op 1 januari a.s. in en de gemeenten moeten hierin nog keuzes maken.

“We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde avond”, zegt algemeen directeur Gert Veld. “Want door een rondleiding in ons bedrijf, een toelichting op wat we doen en willen, even een gesprekje met de medewerk(st)ers, de sfeer proeven, het werkplezier zien etc. kunnen we ons bedrijf vele malen beter presenteren dan via een website of in een folder ooit mogelijk zal zijn.”

Raadsleden, waaronder Pieter Groot van Gemeentebelangen De Wolden, laten zich informeren over de werkzaamheden bij Reestmond Meppel

Raadsleden, waaronder Pieter Groot van Gemeentebelangen De Wolden, laten zich informeren over de werkzaamheden bij Reestmond Meppel

 

 

Recent nieuws

Eerder meer geld beschikbaar voor dorpsvisies
Door Gemeentebelangen De Wolden, 7-11-2014

De Wolden culturele gemeente
Door Peter Nefkens - Artizzl Media, 7-11-2014

Fluctuaties rioolheffing vallen slecht
Door Peter Nefkens - Artizzl Media, 5-11-2014

Raad De Wolden bezorgt over geld voor Sociaal Domein
Door Gemeentebelangen De Wolden, 26-9-2014

Raadsleden vier gemeenten op werkbezoek bij Reestmond
Door weblogmeppel.nl, 17-9-2014

alle nieuwsberichten

Deel deze pagina op:


Aankomende evenementen

24-11-2014 - 17:30 VDG bijeenkomst
Algemene ledenvergadering en themabijeenkomst "VNG Denktank 2013 (Burgerparticipatie)" Locatie: De Schildhoeve te Fluitenberg.
26-11-2014 - 19:30 Inloopavond Afvalbeleidsplan
Locatie: Alke, Alteveer/Kerkenveld.
29-11-2014 - 09:00 VNG Raadsledenbijeenkomst
Locatie: Gemeentehuis Meppel.
16-12-2014 - 20:00 Openbare fractievergadering Gemeentebelangen De Wolden
Vanaf 20.00uur in dorpshuis 't Markehuus te Veeningen. Op de agenda in ieder geval de agenda van de komende raadsvergadering en wat verder ter tafel komt.
naar agenda