Openbare fractievergadering

De eerstvolgende openbare fractievergadering is op dinsdag 13 januari om 20 uur in 't Markehuus in Veeningen.

Poll

Momenteel is er geen poll


Jan van 't Zand

Peter Nefkens van Artizzl Media schreef in de Meppeler Courant van woensdag 10 december 2014 een mooi artikel over wethouder Jan van 't Zand van Gemeentebelangen.

(Klik op de foto voor het complete artikel)

 

Aanleg rotonde N375

Door Gemeentebelangen De Wolden, 13-12-2014

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Een slechte keuze bestaat niet, iedereen gebruikt andere argumenten”
Pieter Groot, Gemeentebelangen De Wolden

Aanleg van een rotonde in de N375 te Koekangerveld
Raadsvergadering 11 december 2014

Tijdens deze vergadering kwam het collegevoorstel aan de orde om een extra rotonde aan de Ruinerweg aan te leggen. Een voorstel voornamelijk gebaseerd op het verzoek van de provincie om als raad voor 1 januari tot een besluit te komen om de door hen beschikbaar gestelde financiën niet kwijt te raken. Naast financiën waren nieuw de extra kosten van 2 ton om de Koekangerveldweg geschikt te maken en de aankondiging dat de integrale visie voor de N375 in 2015 gereed zal zijn; er zijn immers nog meer oversteken die aandacht nodig hebben om de verkeersveiligheid te verbeteren.
Naast de optie om geen rotonde aan te leggen waren er de opties voor een rotonde aan de Ruinerweg of aan de Koekangerveldweg. Het proces voor de plaats van de rotonde had al een lange voorgeschiedenis en wel zo erg dat voor- en tegenstanders recht tegenover waren komen te staan. Verdeeldheid alom en iedereen gebruikt zijn eigen argumenten.
 
Voor ons als fractie van Gemeentebelangen stond in ieder geval vast dat er tijdens deze vergadering een besluit genomen zou worden. Niemand zou belang hebben bij het nog langer uitstellen.  
Na alle argumenten naast elkaar te hebben gelegd waren er naar ons idee 3 hoofdoverwegingen waarop een keuze gemaakt zou kunnen worden:
- veiligheid,
- ontsluiting van het dorp Koekangerveld
- financieel
 
Alles overwegende is de keuze van Gemeentebelangen De Wolden een keuze geworden op basis van veiligheid. Naar onze mening krijg je met een rotonde in de Ruinerweg een verschuiving van het veiligheidsprobleem naar de kern van Koekangerveld. En dat is nu net wat wij niet willen; het  creëren van een probleem elders, in de kern van Koekangerveld, met de voorkeur voor een rotonde aan de Ruinerweg. Met de sterke toename van het aantal verkeersbewegingen in de kern richting rotonde ontstaat een onveilige situatie! Alle andere bijkomende argumenten; economisch belang, ontsluiting, reistijden, recreatie/toerisme enz.  worden wat Gemeentebelangen betreft in ieder geval ondergeschikt aan dit ene, dit veiligheidsaspect.
Als Gemeentebelangen De Wolden hebben wij dan ook gekozen hebben voor de aanleg van een rotonde aan de Koekangerveldweg, zelfs met extra geld nodig om de Koekangerveldweg aan te passen.

 

Klik hier voor de complete bijdrage tijdens de raadsvergadering van de fractie van Gemeentebelangen

Onze fractievoorzitter, Douwe Oosterveen, was onlangs Raadslid van de week bij de raadledenvereniging Raadslid.Nu.

Recent nieuws

Aanleg rotonde N375
Door Gemeentebelangen De Wolden, 13-12-2014

Bijdrage aanleg rotonde N375
Door Gemeentebelangen - Pieter Groot, 11-12-2014

Eerder meer geld beschikbaar voor dorpsvisies
Door Gemeentebelangen De Wolden, 7-11-2014

De Wolden culturele gemeente
Door Peter Nefkens - Artizzl Media, 7-11-2014

Fluctuaties rioolheffing vallen slecht
Door Peter Nefkens - Artizzl Media, 5-11-2014

alle nieuwsberichten

Deel deze pagina op:


Aankomende evenementen

15-01-2015 - 09:30 "Kwetsbare gezinnen in gemeenten"
Medilex organiseert het congres "Kwetsbare gezinnen in gemeenten, verantwoord zorg en ondersteuning bieden." Locatie: Leerhotel Het Klooster, Daam Fockemalaan 10, Amersfoort
naar agenda