Openbare fractievergadering

De eerstvolgende openbare fractievergadering is op dinsdag 28 oktober om 20 uur in 't Markehuus in Veeningen. Wij zullen dan naast de raadsvergadering van 30 oktober met name aandacht besteden aan de begroting 2015-2018.

Stukken over de begroting vindt u hier: Begroting en aanbiedingsbrief

Poll

Momenteel is er geen poll


De fracties van Gemeentebelangen en VVD hebben tijdens de vergadering van 9 oktober een amendement (wijzigingsvoorstel) ingediend om de oude eindtijden voor evenementen in het weekeinde te behouden en door de week te verruimen. Dit amendement is aangenomen, met steun van PvdA en CDA.

Wij hebben de poll over dit onderwerp gesloten. De uitslag is:

Op 9 oktober behandelt de raad van De Wolden de nieuwe evenementenverordening. De meeste nadruk ligt hierbij op de eindtijd van evenementen.

In de huidige situatie gelden de volgende eindtijden:

Huidige Situatie
  Eindtijden binnen inrichtingen Eindtijden buiten inrichtingen
Zondag - donderdag 02.00 uur 23.00 uur
Vrijdag - zaterdag 02.00 uur 02.00 uur

Het college van B&W stelt voor om dit als volgt te veranderen:

Nieuwe Situatie
  Eindtijden binnen inrichtingen Eindtijden buiten inrichtingen
Zondag - donderdag 02.00 uur
eindtijd muziek 01.00 uur
0.00 uur
eindtijd muziek 23.00 uur
Vrijdag - zaterdag 02.00 uur
eindtijd muziek 01.00 uur
02.00 uur
eindtijd muziek 01.00 uur

De voornaamste verandering is dat de muziek in veel gevallen een uur eerder (01.00 i.p.v. 02.00 uur) moet stoppen.

Gemeentebelangen De Wolden is geïnteresseerd in hoe u hierover denkt. In de poll die we hebben gehouden kon u aangeven of de eindtijden van evenementen naar uw mening moeten blijven zoals ze zijn, of moeten worden aangepast zoals het college voorstelt. Wij zullen de uitslag van de poll meenemen in onze overwegingen.

Klik hier voor de vergaderstukken voor dit onderwerp.

De perikelen rond de Parkweg

 

Een opiniestuk door fractievoorzitter Douwe Oosterveen

Op 25 september sprak de raad van De Wolden over het bestemmingsplan “De Wijk, Parkweg e.o.”. Dit bestemmingsplan heeft binnen en buiten de raad tot veel discussie geleid. Eén fractie, heeft zelfs tegen gestemd. Gezien het rumoer dat daardoor is ontstaan leek het me goed om, als fractievoorzitter, onze mening hierover nog eens helder neer te zetten. Tevens zal ik ingaan op de stemming in de raad.

Lees hier het complete opiniestuk.

 

Onze fractievoorzitter, Douwe Oosterveen, was vorige week Raadslid van de week bij de raadledenvereniging Raadslid.Nu.

Raad De Wolden bezorgt over geld voor Sociaal Domein

Door Gemeentebelangen De Wolden, 26-9-2014

De raad van De Wolden maakt zich zorgen over het geld voor het sociaal domein (de decentralisaties). Dit geld zou aanvankelijk door het rijk drie jaar lang 'geoormerkt' aan de gemeente worden verstrekt. Dat betekent dat geld dat bestemd is voor zorg, jeugdzorg en arbeidspaticipatie aleen daarvoor gebruikt mag worden. Het kabinet heeft echter besloten daar van af te zien. Het geld dat de gemeente voor zorg krijgt hoeft daar dus niet meer aan uitgegeven te worden. Er mogen bijvoorbeeld ook fietspaden van worden aangelegd.

De raad van De Wolden heeft steeds uitgesproken de zorgtaken goed uit te willen voeren. Daarbij hoort een deugdelijke financiering, met name voor de onzekere eerstkomende jaren. Gemeentebelangen heeft daarom het initiatief genomen voor een motie hierover. Die motie is door alle fracties ondersteund. In de motie vraagt de raad aan het college om inzicht te verschaffen in de bugetten voor de komende jaren, en om aan te geven hoe de raad eventueel zelf geld voor het sociaal domein kan bestemmen.

Klik hier voor de motie

Donderdag, 18 september 2014

Woensdagavond 17 september jl. mocht Reestmond de raadsleden verwelkomen die afgelopen maart tijdens de gemeenteraadsverkiezing verkozen zijn. Een aantal raadsleden van de gemeenten Meppel, Staphorst, Westerveld en De Wolden kenden Reestmond al. Zij weten dat Reestmond zich elke dag sterk maakt voor het creëren van arbeidsmogelijkheden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar voor een groot aantal raadsleden was het de eerste kennismaking met Reestmond als leer- werkbedrijf.

Om een goede indruk te geven van wat Reestmond allemaal kan en doet waren de werktijden voor woensdag 17 september dusdanig aangepast dat tijdens de rondleiding Reestmond volledig in bedrijf was.

Na de presentaties, van o.a. de algemeen directeur Gert Veld, startte het bezoek aan de diverse afdelingen van Reestmond. Tijdens de rondleiding was er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de medewerk(st)ers. Daar werd veelvuldig gebruik van gemaakt.

De reacties van de raadsleden na de rondleiding waren zeer positief en divers. Sommigen meldden dat ze niet verwacht hadden dat bij Reestmond zoveel verschillende projecten en activiteiten uitgevoerd worden. Anderen waren met name onder de indruk van het Test- Trainings- en Participatiecentrum. En allen waren verrast over de mogelijkheden die Reestmond biedt in de uitvoering van de Participatiewet. Die gaat op 1 januari a.s. in en de gemeenten moeten hierin nog keuzes maken.

“We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde avond”, zegt algemeen directeur Gert Veld. “Want door een rondleiding in ons bedrijf, een toelichting op wat we doen en willen, even een gesprekje met de medewerk(st)ers, de sfeer proeven, het werkplezier zien etc. kunnen we ons bedrijf vele malen beter presenteren dan via een website of in een folder ooit mogelijk zal zijn.”

Raadsleden, waaronder Pieter Groot van Gemeentebelangen De Wolden, laten zich informeren over de werkzaamheden bij Reestmond Meppel

Raadsleden, waaronder Pieter Groot van Gemeentebelangen De Wolden, laten zich informeren over de werkzaamheden bij Reestmond Meppel

 

 

Recent nieuws

Raad De Wolden bezorgt over geld voor Sociaal Domein
Door Gemeentebelangen De Wolden, 26-9-2014

Raadsleden vier gemeenten op werkbezoek bij Reestmond
Door weblogmeppel.nl, 17-9-2014

Sport uitgespeeld?
Door Gemeentebelangen De Wolden, 18-8-2014

Raadsvergadering 26 juni 2014
Door Gemeente De Wolden, 26-6-2014

Impressie installatie nieuwe raad, college en vice-voorzitter - 24 april 2014
Door Gemeentebelangen De Wolden, 24-4-2014

alle nieuwsberichten

Deel deze pagina op:


Aankomende evenementen

31-10-2014 - 19:00 "Vrouwenportretten aan de rafelende randen van Europa"
Bijeenkomst over jonge vrouwen die zich inzetten voor mensenrechten in Europa. Cultureel Café Salamas, 5e etage warenhuis Vanderveen, van 19.00 - 20.00 uur
11-11-2014 - 00:00 Mantelzorgdag
Mantelzorgers worden deze dag in het zonnetje gezet.
12-11-2014 - 09:30 Congres: "Het Rendement van Schoon"
Nederland Schoon en Gemeente Schoon organiseren in het Media Plaza te Utrecht het congres: Het Rendement van Schoon.
13-11-2014 - 18:00 Bijeenkomst De Wolden/Hoogeveen
Gezamenlijke bijeenkomst met de raad van Hoogeveen omtrent uitvoering en implementatie van het sociaal domein.
naar agenda