Martermeldpunt De Wolden - Melding, klik hier

(Er opent dan een e-mailbericht waarin u de gegevens kunt  invullen en aan de gemeente De Wolden kunt versturen.)

Poll

Momenteel is er geen poll


College De Wolden presenteert collegeprogramma ‘Dichtbij & Vitaal – op eigen kracht’

Door Gemeente De Wolden, 17-4-2014

College De Wolden presenteert collegeprogramma: ‘Dichtbij & Vitaal - op eigen kracht’

Collegeformateur Petra Haanstra heeft haar werkzaamheden afgerond om te komen tot een nieuw college van De Wolden. De coalitiepartijen Gemeentebelangen en VVD presenteerden donderdag 17 april het collegeprogramma. 

Vertrekpunt voor dit collegeprogramma is de Politieke termijn agenda (PTA). Daarnaast kreeg de formateur de opdracht om goed te kijken naar de drie decentralisaties (nieuwe taken vanuit het rijk) en voor de behandeling van dit onderwerp - ook genoemd het sociaal domein - verbinding te zoeken met alle politieke partijen.

Mevrouw Haanstra concludeerde dat de twee coalitiepartijen in positieve sfeer tot het collegeprogramma zijn gekomen. Zij stelt vol vertrouwen voor dat het college wordt gevormd door Jan ten Kate (GB), Mirjam Pauwels (VVD) en Jan van ’t Zand (GB) onder voorzitterschap van burgemeester Roger de Groot. Ook is er overeenstemming bereikt over de portefeuilleverdeling.

Onder het motto ‘Dichtbij & Vitaal – op eigen kracht’ maakt het college ruimte voor activiteiten en ideeën die inwoners aandragen. Het bieden van deze ruimte sluit aan bij de huidige maatschappij. Met ‘Dichtbij & vitaal - op eigen kracht’ verwoordt het college ambities om die samen met partners – inwoners, instellingen en ondernemers – concreet te maken.

De thema’s Vitaal platteland, overheidsparticipatie, zelfbewustzijn en sociaal domein vormen de rode draad binnen de vijf programma’s van het collegeakkoord. De partijen hebben gekeken wat er op de gemeente af komt, wie heeft welke rol hierin en wat kan de samenleving van de gemeente verwachten en andersom.

Op donderdag 24 april staat de benoeming van de kandidaat-wethouders en het collegeprogramma op de agenda van de gemeenteraadsvergadering.Foto's:
Foto 1: Van links naar rechts: beoogd wethouder Jan van 't Zand, wethouder Mirjam Pauwels en wethouder jan ten Kate. 
Foto 2: Persbijeenkomst in de raadzaal op 17 april, van links naar rechts: collegeformateur Petra Haanstra, wethouder Jan ten Kate, wethouder Mirjam Pauwels en beoogd wethouder Jan van 't Zand.

 

Aankomende evenementen

24-04-2014 - 19:30 Openbare Raadsvergadering
Tijdens deze vergadering komt het collegeprogramma 2014-2018 aan de orde en worden de nieuwe wethouders benoemd en beëdigd. Vervolgens worden de nieuwe gemeenteraadsleden van de gemeenteraad beëdigd. Ook de vice-voorzitter van de gemeenteraad en de waarnemend vice-voorzitter van de gemeenteraad worden benoemd. Vanaf 19.30uur in het gemeentehuis te Zuidwolde
25-04-2014 - 09:30 Onthulling beeld van de koning
Om 10.00 uur de onthulling van het borstbeeld van koning Willem-Alexander in de raadszaal. U bent welkom vanaf 9.30 uur.
15-05-2014 - 19:30 3e Raadsleeravond
Twee rondes workshops: - Decentralisaties sociaal domein - Overheidsparticipatie, omgaan met inbreng van inwoners: “Meer kracht in de buurt in De Wolden”
24-05-2014 - 10:00 Gemeentebelangen teambuildingsdag
Invulling volgt!
naar agenda