Klik op de afbeelding voor onze nieuwsbrief

Openbare fractievergadering

De eerstvolgende openbare fractievergadering is op dinsdag 17 februari om 20 uur in 't Markehuus in Veeningen.

Poll

Momenteel is er geen poll


Afvalbeheerbeleid 2015-2020

Door Gemeentebelangen De Wolden, 15-1-2015

Gemeentebelangen krijgt “keiharde” toezegging!

 

Tijdens de raadsvergadering van 15 januari kwam het afvalbeheerbeleid aan de orde. “Het spreekwoord; scheiden doet lijden,  ligt in het geval van afvalbeheer toch anders, het scheiden van afval loont” aldus Pieter Groot raadslid namens Gemeentebelangen. Zeg nu zelf: lagere lasten wie wil dat nu niet?

Het doel is gesteld op 75% scheiding in 2020. Gezien de verantwoordelijkheid die de inwoners van De Wolden hebben getoond bij het scheiden van afval tot nu toe, hebben wij als Gemeentebelangen het vertrouwen dat zij ook deze doelstelling zullen behalen. Er is goed geluisterd naar wat betrokken inwoners hebben ingebracht. Zelfs al was er enige scepsis of het ingebrachte wel tot aanpassingen zou lijden hebben college en organisatie een sterk staaltje van burgerparticipatie laten zien met  aanpassing van het beleidsplan.

Om het gestelde doel van 75% scheiding te bereiken wordt er o.a. een oranje container (grijze container met oranje deksel) ter beschikking gesteld. Een vraag die namens Gemeentebelangen werd gesteld is: “kunnen bij het uitzetten van de nieuwe containers de lokale verenigingen uit de kernen hier een aandeel in kunnen krijgen om zo hun kas te spekken?” Het antwoord van de wethouder was positief: het zou zeker meegenomen worden, mits het mogelijk was vanwege het chippen van de containers wat gelijk gedaan moet worden. Op voorhand waren er al enkele verenigingen die zich aangeboden hadden.  Nieuw is overigens dat naast plastic ook drankkartons zoals van melk en vruchtensappen met de oranje container ingezameld worden. Vooral door de genoemde drankkartons zal scheiden lijden tot een forse volumevermindering van het restafval. In 2016 is een evaluatie gepland, waardevol om te kijken welke verschuivingen er plaats hebben gevonden en of er nog aanvullende aanpassingen in het afvalbeleid nodig zijn.  Een mogelijkheid is dan bijvoorbeeld het aanpassen van de ledigingsfrequentie. Het in eerste instantie behouden van  de ledigingsfrequentie voor alle containers zien wij als fractie van Gemeentebelangen als een mooie tussenstap. Alles blijft zoals het was: om de week grijs en groen met 1 keer in de 4 weken papier en plastic. 

Pieter Groot was namens Gemeentebelangen duidelijk over het chippen: “geen opstap richting diftar, maar hou het beperkt tot het beheer en administratie van het containerpark!”

Met dit plan is er ruim aandacht voor de communicatie over het afvalbeheer, wat Gemeentebelangen betreft wordt bewustwording het toverwoord in de communicatiecampagne, door te informeren en het belang van een goede afvalscheiding te tonen. Een klankbordgroep kan hierin een prima rol spelen.

In juni 2012 al weer een hele tijd geleden is er door Gemeentebelangen een motie ingediend om in samenwerking en overleg met de ondernemers de mogelijkheid van een extra inzamelpunt per hoofdkern (inclusief Alteveer/Kerkenveld) te onderzoeken. Met dit plan lijkt hiermee gevolg aan gegeven te worden. Waar met dit plan de plaatsing aan de bestaande glasbaklocaties gekoppeld lijkt te worden is nogmaals de relatie met de lokale ondernemers onder de aandacht van de wethouder gebracht.

Op het punt van opwaardering van de milieustraat Zuidwolde heeft de wethouder een “keiharde” toezegging gedaan. Niet alleen opwaardering van de milieustraat in Zuidwolde maar breder onderzoeken van de mogelijkheden door te kijken naar een eventueel compleet nieuwe milieustraat en/of  andere geografisch meer centraal gelegen locaties. “Met de toezegging van de wethouder kunnen wij prima uit de voeten” aldus Pieter Groot. “Een meer centraal gelegen milieustraat kan de maximale reistijd voor inwoners verminderen, voor mensen uit bijvoorbeeld Ruinerwold is Zuidwolde niet de meest logische oplossing om hun afval naar toe te brengen.” Het onderzoek naar de mogelijkheden m.b.t. de milieustraat zal voor de zomer aan de raad aangeboden worden.

Op het gebied van aanvullende maatregelen voor de inzameling van het groenafval vroeg en kreeg de wethouder speelruimte om hier mee aan de slag te gaan. Te denken valt hier b.v. aan: het inzamelen van kerstbomen, rijden van takkenroutes, extra lediging groene container tijdens hoogtijdagen in voor- en najaar en het gratis aanbieden van GFT- afval in de milieustraat. Voor ons als Gemeentebelangen belangrijk als service richting inwoners.

“Met alle maatregelen en aanpassingen is er een realistische doelstelling waar wij ons als fractie van Gemeentebelangen in kunnen vinden” zegt Groot, “daarnaast levert het tenslotte levert het ook nog eens wat op voor de inwoners van De Wolden”. 

 


                                                    


 

Recent nieuws

Afvalbeheerbeleid 2015-2020
Door Gemeentebelangen De Wolden, 15-1-2015

Aanleg rotonde N375
Door Gemeentebelangen De Wolden, 13-12-2014

Bijdrage aanleg rotonde N375
Door Gemeentebelangen - Pieter Groot, 11-12-2014

Jan van 't Zand - Wethouder
Door Peter Nefkens - Artizzl Media, 10-12-2014

Eerder meer geld beschikbaar voor dorpsvisies
Door Gemeentebelangen De Wolden, 7-11-2014

alle nieuwsberichten

Deel deze pagina op:


Aankomende evenementen

07-02-2015 - 10:00 Integriteitbijeenkomst
Raadslid.Nu organiseert een integriteitbijeenkomst in de gemeente De Wolden. De bijeenkomst zal plaatsvinden op zaterdag 7 februari van 10.00 tot 12.30 uur in de raadzaal van De Wolden.
10-02-2015 - 20:00 Openbare fractievergadering
Openbare fractievergadering van Gemeentebelangen De Wolden. Aanvang 20.00 uur, 't Markehuus te Veeningen.
18-02-2015 - 16:00 Bijeenkomst Fluvius
Fluvius is de naam van het samenwerkingsverband tussen gemeenten en waterschap. Op deze dag zal er een bijeenkomst plaatsvinden waarin een toelichting zal worden gegeven op deze samenwerking.
19-02-2015 - 19:30 Openbare raadsvergadering
Openbare raadsvergadering in het gemeentehuis van De Wolden. Aanvang 19.30 uur.
naar agenda