Klik op de afbeelding voor onze nieuwsbrief

Openbare fractievergadering

De eerstvolgende openbare fractievergadering is op dinsdag 9 juni 2015 om 20.00 uur in 't Markehuus te Veeningen.

Poll

Momenteel is er geen poll


Gemeentebelangen en de Kadernota 2016

Door Meppeler Courant, 12-6-2015

Samenvatting

Gemeentebelangen De Wolden stemt op hoofdlijnen in met de kadernota maar brengt wel een aantal eigen voorstellen in:

  • Geen reden voor extra bezuinigingen
  • Gesprekken met sportclubs om de wenselijkheid van kunstgras te onderzoeken
  • Een extra impuls voor De Wolden als paardengemeente
  • en minder geld steken in de bestrijding van de eikenprocessierups

 

Geen extra bezuinigingen

Donderdag 18 juni behandeld de gemeenteraad van De Wolden de kadernota 2016. De fractie van Gemeentebelangen is blij dat de gemeente De Wolden er financieel goed voorstaat. Voor extra bezuinigingen ziet de partij geen enkele reden.

“De Wolden heeft altijd goed en solide financieel beleid gevoerd,” zegt fractievoorzitter Douwe Oosterveen. “Daardoor hebben we in de magere jaren die achter ons liggen bezuinigingen kunnen beperken, en ook nog kunnen investeren. In het kielzog van het nieuws dat we de afgelopen dagen uit Den Haag horen blijkt dat ook de financiën voor De Wolden de komende jaren meevallen. Wij hebben onze Algemene Beschouwingen dan ook de titel ‘Na regen komt zonneschijn’ meegegeven.”

Gemeentebelangen stemt op hoofdlijnen in met de Kadernota zoals het college van B&W die aan de raad heeft aangeboden. Maar daarnaast brengt de partij ook een aantal eigen voorstellen in.

“In onze gemeente is al een hele tijd een initiatief gaande om een glasvezelnetwerk aangelegd te krijgen. Dat lukt alleen maar wanneer er voldoende mensen een intentieverklaring ondertekenen dat zij bereid zijn diensten af te nemen via dat netwerk. De verklaring ondertekenen kost niets, en er zitten geen verplichtingen aan. Maar er is wel een voordeel: geen aansluitkosten wanneer het netwerk wordt aangelegd,” weet Oosterveen. “Maar het aantal intentieverklaringen is nog niet genoeg. Wij zullen daarom de gemeenteraad van De Wolden oproepen om de straat op te gaan, en samen met de initiatiefnemers, en iedereen die hier maar aan mee wil helpen, huis-aan-huis mensen te vragen een intentieverklaring te ondertekenen. De raad heeft steeds aangegeven glasvezel erg belangrijk te vinden, dan moeten we nu de daad bij het woord voegen.”

Gemeentebelangen wil ook dat het college in gesprek gaat met sportclubs om te kijken waar behoefte is aan kunstgras. “Als er draagvlak is voor de aanleg van kunstgras, en clubs zijn bereid om daar ook zelf in te investeren, dan vinden wij dat de gemeente moet proberen dat mogelijk te maken. We hebben deze raadsperiode een fonds voor maatschappelijke investeringen, wat ons betreft kan hiervoor uit dat fonds geput worden,” zegt Oosterveen hierover.

Verder wil Gemeentebelangen af van de hoge kosten voor de bestrijding van de Eikenprocessierups. “De bestrijding kost elk jaar meer geld, in 2016 zelfs €.75.000! Wij zullen voorstellen om de bestrijding te beperken tot bomen langs recreatieve fietspaden en schoolroutes. En wellicht moet worden gekeken of er andere plekken zijn waar overlast verwacht kan worden, zoals rondom scholen en zorgcentra,” licht de fractievoorzitter toe.

Ook voor duurzaamheid heeft Gemeentebelangen oog. “De afgelopen jaren hebben we in De Wolden steeds geld beschikbaar gehad voor duurzame investeringen, zoals zonnepanelen. Gemeentebelangen vindt dat we ook in de komende jaren hiermee door moeten gaan.”

De paardengemeente De Wolden kan volgens Gemeentebelangen nog wel een extra impuls gebruiken. “Wij horen vaak dat er in onze gemeente, die zich toch als paardengemeente presenteert, zo weinig ruiterpaden zijn. Daar moeten we wat aan doen. Die ruiterpaden kunnen dan mooi, net als fiets- en wandelpaden, digitaal beschikbaar gemaakt worden. Dat zal de recreatieve sector in onze gemeente ten goede komen.”

Klik hier voor onze volledige Algemene Beschouwingen en Moties en Amendement.

 


 

Update 28-05-2015: Op initiatief van Gemeentebelangen en VVD is een raadsbreed ondersteunde motie ingediend om het project een (financieel) duwtje in de rug te geven.

Klik hier voor de tekst van de motie

Vandaag (27-05-2015) maakte het CDA bekend dat zij bereid is een cheque ter waarde van €.862.000 uit te schrijven voor herinrichting van Dijkhuizen in Ruinerwold. Gemeentebelangen hecht ook veel waarde aan het project Dijkhuizen, dat een mooi voorbeeld van overheidsparticipatie is. Maar wij vinden het belangrijk dat de gemeente de projectgroep die zich met de herinrichting bezighoudt niet in de wielen rijdt. Momenteel is de projectgroep met de aannemer bezig om de definitieve begroting op te stellen. Ook wordt nog gezocht naar externe financiers. Dat proces moeten we niet frustreren met politiek geharrewar. Onlangs is de raad door de projectgroep bijgepraat en is duidelijk geworden dat er te weinig geld is voor de uitvoering van het project. Maar hoeveel precies moet nog blijken. Wij zijn er daarom geen voorstander van om nu al een vastgesteld bedrag ter beschikking te stellen. Wij zouden willen voorstellen het college te vragen om samen met de projectgroep en de aannemer het financieringstekort in beeld te brengen, en dan een voorstel voor dekking van het tekort aan de raad te doen. Dat de gemeente gaat mee betalen aan dit project staat wat Gemeentebelangen buiten kijf. Het betreft verbeteringen aan de openbare ruimte waarvan de gemeente eigenaar is. De projectgroep heeft veel uren in het project gestoken, waardoor een aanzienlijke besparing op ambtelijke kosten is gerealiseerd, en het project sneller in uitvoering kan komen.

     

Gemeentebelangen en de Kadernota 2016
Door Meppeler Courant, 12-6-2015

Steun voor project Dijkhuizen, maar geen blanco cheque
Door Gemeentebelangen De Wolden, 27-5-2015

Algemene ledenvergadering met aansluitende thema-avond
Door Gemeentebelangen De Wolden, 16-3-2015

Recent nieuws

Gemeentebelangen en de Kadernota 2016
Door Meppeler Courant, 12-6-2015

Steun voor project Dijkhuizen, maar geen blanco cheque
Door Gemeentebelangen De Wolden, 27-5-2015

Algemene ledenvergadering met aansluitende thema-avond
Door Gemeentebelangen De Wolden, 16-3-2015

Verkiezingen provinciale staten en waterschap 18 maart 2015
Door Gemeentebelangen De Wolden, 13-3-2015

Uitnodiging bijeenkomst:
Door Gemeentebelangen De Wolden, 24-2-2015

alle nieuwsberichten

Deel deze pagina op:


Aankomende evenementen

08-09-2015 - 20:00 Openbare fractievergadering
Openbare fractievergadering van Gemeentebelangen De Wolden. Aanvang 20.00 uur, 't Markehuus te Veeningen.
09-09-2015 - 19:00 De toekomst van de detailhandel
Het ondernemersplatform, de gemeente, Kennispoort Zwolle en MKB Noord organiseren een bijeenkomst over de toekomst van de detailhandel, in buitencentrum 'De Poort', te Ruinen.
10-09-2015 - 19:30 Openbare raadsvergadering
Openbare raadsvergadering van de raad van De Wolden. Aanvang 19.30 uur, gemeentehuis te Zuidwolde.
16-09-2015 - 18:00 VNG Bijeenkomst
Het onderwerp is 'Samenwerking', de locatie is het BRES-theater in Brielle.
naar agenda