De Wolden formeert…. maar dan anders

De Wolden formeert…. maar dan anders

25-03-2018

De Wolden gaat formeren, net als iedere andere gemeente na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Maar De Wolden doet het dit keer anders. Na de verkiezingsuitslag op 21 maart is Jan ten Kate, vertegenwoordiger van de grootste partij - Gemeentebelangen - in De Wolden, gevraagd het initiatief te nemen om hiermee aan de slag te gaan.

Jan ten Kate: “Gemeentebelangen is voorstander van een zo breed mogelijk formatieproces. Wij vinden dat we als nieuwe raad een open houding moeten aannemen om, vanaf het begin, in gezamenlijkheid op te trekken. Geen onderhandelingen die leiden tot een dichtgetimmerd akkoord, maar transparantie en vooral ook samen met onze inwoners. Zo houden we onze lokale democratie vitaal! Dit idee heb ik bij mijn zes collega-lijsttrekkers getoetst. Ik vind het fijn om te merken dat we allemaal concluderen dat dit een vernieuwende stap is, waarbij we op zoek gaan naar onze overeenkomsten.”

In beweging

Formeren volgens het boekje, op de ‘ouderwetse’ manier, dat wil De Wolden dus niet. De lijsttrekkers krijgen ondersteuning van een onafhankelijk procesbegeleider: Frits Alberts, vertrekkend wethouder van Borger-Odoorn. Een man met veel bestuurlijke ervaring, ook in een plattelandsgemeenschap. Frits Alberts: “Ik ben enthousiast over deze andere manier van formeren, draagvlak en betrokkenheid van alle partijen vind ik hierbij heel belangrijk.”
Jan ten Kate: “Het is belangrijk dat we als 19 (nieuwe) raadsleden die nieuwe beweging van meer en meer met de samenleving besturen, op gang krijgen. Onze inwoners doen veel op eigen kracht en zijn initiatiefrijk, dat weten we. Laten we elkaar als raad nu inspireren en enthousiasmeren om in De Wolden van het geëigende pad af te wijken. Ik heb daar in ieder geval heel veel zin in!”

Meer volksvertegenwoordiger

Uit de verschillende verkiezingsprogramma’s en debatten die in de afgelopen campagneperiode zijn gevoerd, worden onderwerpen helder. Welke zijn dat? Waar ligt de prioriteit? En nog meer: welke legt de nieuwe raad terug in de Woldense samenleving? De lijsttrekkers gaan hierover op korte termijn met elkaar in gesprek. Jan ten Kate: “Ik ben blij dat we in De Wolden een stap kunnen zetten met deze nieuwe werkwijze. Dit sluit ook heel goed aan bij de manier waarop de raad werkt: 3DeWolden.” De raad van De Wolden werkt vanaf september 2016 op een andere manier, waarbij dialoog, debat en besluitvorming beter zijn gescheiden. Meer en beter in gesprek (dialoog) met inwoners en andere belanghebbenden over belangrijke thema’s, voordat er besluiten worden genomen. Meer ruimte voor dialoog door werkbezoeken en door ontmoetingen en gesprekken op locatie. Ten Kate: “3DeWolden legt veel meer de nadruk op de rol van volksvertegenwoordiger. Daar past de open houding naar onze inwoners in dit formatieproces bij.”

In het komende formatieproces wordt een onderscheid gemaakt in samenlevingsgerichte onderwerpen en bestuurlijke onderwerpen. “We inventariseren samen wat de thema’s zijn waar we van zeggen: we houden ze open en gaan ze bespreken met de samenleving. Deze benoemen we in een raadsbreed programma. De overige
onderwerpen vormen de bestuurlijke opdracht, die we aan het nieuw te vormen college mee willen geven”, zegt Ten Kate.

Formeren gemeenteraadsverkiezingen Gemeentebelangen Jan ten Kate lijsttrekker Frits Alberts procesbegeleider 3DeWolden