Speerpunten

Dienstverlening  • Geen herindeling en of samengaan met andere gemeenten
  • Doorgaan met Initiatiefrijk De Wolden
  • Excellente Dienstverlening
  • Minder visie, meer doen!

Leefbaarheid  • Passende woning voor iedereen

 

Economie en Werk  • Bereikbaarheid, A28 verbreden tot Hoogeveen, N48 verdubbelen
  • De agrarische sector is belangrijk!
  • Aanjagen Recreatie & Toerisme

 

Sociaal beleid en onderwijs  • Zorg in alle dorpskernen
  • Senioren zijn van waarde

 

FinanciënOp het gebied van financiën willen wij doorgaan met waar wij de afgelopen jaren als collegepartij aan hebben bijgedragen; Het zijn van een financieel gezonde gemeente. En dat willen we blijven doen. Terughoudend in lastenverhogingen voor onze inwoners en de woonlasten moeten beheersbaar blijven maken hier onderdeel van uit.