Waar staan wij voor:

Wij hebben uw belangen en wensen vertaald in een negental speerpunten voor de komende jaren. Alle punten uit ons verkiezingsprogramma zijn natuurlijk belangrijk. De leden hebben aangegeven 9 punten zo belangrijk te vinden om deze de komende jaren als speerpunten te zien, uit te dragen en als leidraad bij onze  beslissingen te gebruiken.



Wie vertegenwoordigen ons:

Gemeentebelangen de Wolden is met 2 wethouders en 9 raadsleden goed vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Hierdoor kunnen wij daadwerkelijk invloed uitoefenen op de besluitvorming binnen onze mooie gemeente.



Ons bestuur:

Uiteraard is het bestuur van de partij erg belangrijk voor het goed reilen en zeilen en het voortbestaan van de organisatie.