Wethouders

Gerrie Hempen - Prent

Gerrie Hempen - Prent

Wethouder Gemeentebelangen De Wolden

Gerrie Hempen - Prent

Fluitenbergseweg 106
7932 PB Echten
0528-251511

[g.hempen-prent@dewolden.nl]
[Persoonlijke site]Beleidsgebieden:

Portefeuille

 • Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen
 • Duurzaamheid
 • Ondernemen
 • Recreatie en Toerisme
 • Groen en Cultuurhistorie

1e loco-burgemeester

Aandachtswethouder van de dorpen Alteveer/Kerkenveld, Fort, Linde en Ruinen. 

Rudi Hooch Antink

Rudi Hooch Antink

Wethouder Gemeentebelangen De Wolden

Rudi Hooch Antink

Panjerdweg 3
7958 PT Koekange
06-

[r.hoochantink@dewolden.nl]
[Persoonlijke site]Beleidsgebieden:

Portefeuille

 • Financiën
 • Sport
 • Afval
 • Grondzaken
 • Dorpshuizen
 • Maatschappelijke participatie: financiële zelfredzaamheid

4e loco-burgemeester

Aandachtswethouder van de dorpen de Wijk, Echten, Veeningen en Zuidwolde.

Raadsleden

Petra Haanstra

Petra Haanstra

Raadslid; Fractievoorzitter

Petra Haanstra

Burg. Nijsinghweg 1a
7961 CT Ruinerwold
0522-482532
[p.haanstra@dewolden.nl]
[Persoonlijke site]Beleidsgebieden:

Programma:

7- Sociaal (re-integratie, WMO, jeugdhulp, volksgezondheid onderwijs)
9- De inwoner op een (dienstverlening en kwaliteit van bestuur)

Maakt als fractievoorzitter deel uit van het Presidium (fractievoorzitters overleg)

Ronald Brouwer

Ronald Brouwer

Raadslid; vice voorzitter gemeenteraad

Ronald Brouwer

Burg. Veenhovenplein 1c
7957 BA De Wijk

[r.brouwer@dewolden.nl]
[Persoonlijke site]Beleidsgebieden:

Programma:

2- Krachtig De Wolden (overheidsparticipatie en bestuur)
3- Wonen en Duurzaam (wonen en duurzaamheid)
4- Samen Vooruit (ondernemen, recreatie en toerisme, landbouw, groen/cultuurhistorie

Vanuit het vice voorzitterschap, lid agendacommissie en voorzitter van de werkgeverscommissie Griffie en de financiele werkgroep.

Pieter Groot

Pieter Groot

Raadslid; vice fractievoorzitter

Pieter Groot

Winterjan 35
7961 GA Ruinerwold
0522-482413

[p.groot@dewolden.nl]
[Persoonlijke site]Beleidsgebieden:

Programma:

8- Samen Verder (verkeer en vervoer en riolering)
9- De inwoner op een (dienstverlening en kwaliteit van bestuur)

Beheer website en Twitter

Harold Benning

Harold Benning

Raadslid; financiele werkgroep

Harold Benning

Oshaarseweg 36
7932 PX  Echten
0528-250812

[h.benning@dewolden.nl]Beleidsgebieden:

Programma:

5- Solide basis De Wolden (financiën, fin. zelfredzaamheid, minimaregelingen, grondexploitatie, afval)
8- Samen Verder (verkeer en vervoer en riolering)

en vertegenwoordiger vanuit De Wolden in de regio Zwolle

Gerbrand Gol

Gerbrand Gol

Raadslid

Gerbrand Gol

Dr. Larijweg 65
7961NN Ruinerwold
0522-482440

[g.gol@dewolden.nl]Beleidsgebieden:

Programma:
1 - De Wolden een veilig thuis (openbare orde, veiligheid en handhaving)
4- Samen Vooruit (ondernemen, recreatie en toerisme, landbouw, groen/cultuurhistorie

Riny Jansen

Riny Jansen

Raadslid

Riny Jansen

Drift 1/A
7921 ES Zuidwolde
06-10822889

[r.jansen@dewolden.nl]
[persoonlijke site]Beleidsgebieden:

Programma:

3- Wonen en Duurzaam (wonen en duurzaamheid)
6- Sportief, met elkaar (dorpshuizen, sport)
7- Sociaal (re-integratie, WMO, jeugdhulp, volksgezondheid onderwijs)

Ina van Goor - van der Veen

Ina van Goor - van der Veen

Raadslid; beheer fractie agenda

Ina van Goor - van der Veen

Hoofdstraat 9
7921 AA zuidwolde
06-12119387

[i.van.goor@dewolden.nl]
[Persoonlijke site]Beleidsgebieden:

Programma:

4- Samen Vooruit (ondernemen, recreatie en toerisme, landbouw, groen/cultuurhistorie
10- Cultuur (begraven, cultuur, RUD, onderwijshuisvesting)

Beheer activiteitenlijst fractie

Patrick de Boer

Patrick de Boer

Raadslid

Patrick de Boer

Bovenboer 34
7924 PT Veeningen
06-53940487

[p.de.boer@dewolden.nl]
[Persoonlijke site]

 Beleidsgebieden:

Programma:

3- Wonen en Duurzaam (wonen en duurzaamheid)
6- Sportief, met elkaar (dorpshuizen, sport)