Successen

Successen

01-01-2022

De afgelopen vier jaar hebben we als Gemeentebelangen De Wolden samen met inwoners, ondernemers en verenigingen veel bereikt!

Zo zijn er kunstgrasvelden aangelegd in De Wijk, Ruinerwold en Ruinen. Alle inwoners die zorg nodig hebben kunnen nu een beroep doen op Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning voor ondersteuning bij hun aanvraag. Zij helpen u op weg. Meer gratis afvalstromen bij de milieustraat. Niet voor rest-, bouw- en sloopafval.

"Successen om trots op te zijn!"

Samenvoeging van sport, bibliotheek, cultuur en dorpshuis in Zuidwolde met als inzet een Huus voor Sport en Cultuur. Voor zowel Ruinerwold als Ruinen zijn de uitbreidingen van hun bedrijventerrein in gang gezet. Het Sociaal Domein is ondanks forse overschrijdingen in balans met goede voorzieningen voor hen die het iets minder hebben. Ook de ouderenzorg in zowel de Wijk (nieuw- en verbouw) als in Ruinerwold (verbouw) is weer stevig verankerd in beide dorpen. Vele fietspaden zijn aangelegd en zijn over de hele gemeente uitgerold evenals het wandelknooppuntennetwerk. Bijzonder was de toewijzing van het EK Young Riders in de zomer van 2019.  We hebben genoten van dit groot internationaal hippisch evenement met een geweldige economische spin-off voor de regio.

Ons speerpunt Initiatiefrijk De Wolden verdient met het ondersteunen van de vele initiatieven die door onze inwoners zijn gerealiseerd in deze opsomming natuurlijk een ereplaats!

Achteraf gezien is het belangrijkste punt dat gerealiseerd is, en voor de toekomst misschien ook wel weer wordt, het invoeren van een raadsbreedakkoord. Vooraf afspraken maken met alle partijen, zodat inwoners weten over welke belangrijke thema’s de raad de komende vier jaar met u in gesprek wil gaan. Samen met u, maar ook met de andere partijen, zijn en maken we De Wolden!

Hoe verder?

De Wolden is een groeiende gemeente en al voelt het niet zo, met de steeds hoger wordende gemiddelde leeftijd slaat de verzilvering wel toe. Onze bevolkingssamenstelling verandert en mensen worden steeds mondiger. Daarom vinden wij het belangrijk te blijven bouwen aan leefbaarheid. Ambities op het gebied van wonen, sport, duurzaamheid, zorg en economie zijn nauw verbonden met het woon- en leefklimaat in onze gemeente. Voor de gemeente zien wij hierin een stimulerende, ondersteunende, verbindende en soms ook een uitvoerende rol. Grijp de kansen die zich voordoen en maak plannen mogelijk. HOREN.ZIEN.DOEN.

       

successen veel bereikt! gbdoen DOEN ondernemers inwoners verenigingen kunstgras fietspaden initiatiefrijk De Wolden